Zuurstofregeling

Optimale verbranding wordt bereikt als de verhouding lucht/brandstof voortdurend optimaal is.

Bij elk brandstofdebiet hoort namelijk een nauwkeurig ingesteld luchtdebiet. Daarom zijn de moderne branders voorzien van precisie regelorganen en elektronische controllers.

Maar zelfs deze nauwkeurige regelsystemen kunnen niet voorkomen dat de verhouding lucht/brandstof niet altijd even optimaal blijft. Externe factoren zoals atmosferische veranderingen hebben een impact op de verhouding lucht/brandstof. En ook bevuiling en slijtage op de branderonderdelen leiden tot een afwijking van de optimale verhouding lucht/brandstof.

Om de verbranding dan toch optimaal te houden, wordt de brandersturing voorzien van een restzuurstofregeling. Het zuurstofgehalte in de verbrandingsgassen wordt continu gemeten en vergeleken met een vooraf ingesteld setpunt. Bij de minste afwijking wordt een correctiesignaal gestuurd naar het regelorgaan van de verbrandingslucht.

Terug naar overzicht