Biogas branders

Biogas ontstaat door vergisting van organisch materiaal, zoals mest, slib of huisvuil. Het is een milieuvriendelijk alternatief voor aardgas. Het bevat meestal voldoende methaan (CH4) zodat het zich vrij goed leent voor verbranding in een brander.

Dat neemt niet weg dat biogas toch een aantal specifieke technieken vereist:

  • de productie van biogas is vaak niet constant. Daarom wordt biogas vaak gelijktijdig verbrand met aardgas. Het biogas krijgt daarbij prioriteit; het aardgas wordt enkel bijgemengd indien dat voor het proces noodzakelijk is. 
  • biogas bevat doorgaans ook sporen van het agressieve H2S (waterstofsulfide). Alle branderonderdelen die in contact komen met het biogas zijn dan ook meestal uitgevoerd in RVS. Ook de automatische biogasventielen dienen bestand te zijn tegen inwerking van H2S.
     
Terug naar overzicht