Technieken

De recente ontwikkelingen in de verbrandingstechnologie vinden hun oorsprong in:

  • de doorbraak van elektronica en informatica in de industriële processen
  • de noodzaak om het milieu minder te belasten en schadelijke emissies te verminderen.

Door de introductie van de microprocessorgestuurde brandersturingen worden vele nieuwe toepassingen mogelijk: niet alleen kan de verbranding verder geoptimaliseerd worden (bv. elektronische branders, zuurstof- en frequentieregelingen), maar ook worden meer complexe toepassingen mogelijk (bv. CO-regeling, gelijktijdige verbranding meerdere brandstoffen en brander met continu pilootbrander).

Onder impuls van nieuwe milieuwetten en strengere emissienormen wordt niet alleen gezocht naar verbeterde verbrandingsrendementen en verminderde emissies. Ook het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals biogas is hiervan een voorbeeld.

powered by Alerto